Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Monthly Archives: 04/06/2021

Οικογενειακό Δίκαιο

Τέλος πια στη διαδικασία των συναινετικών διαζυγίων, το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων ενώπιον της γραμματείας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου.Τώρα πλέον απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής ενώπιον των Κ.Ε.Π. ή ενώπιον άλλης δημόσιας Αρχής.

...

Περισσότερα