Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

By : Admin

Οικογενειακό Δίκαιο

Τέλος πια στη διαδικασία των συναινετικών διαζυγίων, το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων ενώπιον της γραμματείας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου.Τώρα πλέον απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής ενώπιον των Κ.Ε.Π. ή ενώπιον άλλης δημόσιας Αρχής.

...

Περισσότερα

Σύμφωνο Συμβίωσης

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να επισημοποιήθει η σχέση καποιου χωρίς να παντρευτεί. Αυτό μπορεί να γίνει με σύμφωνο συμβίωσης. Το σύμφωνο συμβίωσης επιτρέπει σε 2 άτομα που ζουν μαζί ως ζευγάρι να δηλώσουν τη σχέση τους στην αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας διαμονής τους. Οι διαφορές...

Περισσότερα

ΝΕΑ

...

Περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ Ι.Κ.Ε

Επιτυχή χαρακτηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το θεσμό της Ι.Κ.Ε. (ΙΚΕ), με βάση τη διείσδυση που έχει στον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Το 39% εταιρειών που συστήνονται είναι ΙΚΕ και υπερισχύει ακόμη και των Ο.Ε. που ακολουθούν με 32% . Ακολουθούν οι Ε.Ε. με 15%, οι Ε.Π.Ε. με 8% και οι Α.Ε. με 6%....

Περισσότερα

...

Περισσότερα

Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνονται υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, αγωγές περι πλάνης εκρόθεσμων δηλώσεων αποποιήσεων, αιτήσεις κληρονομητηρίων,  αγωγές  διανομής κληρονομιαίας περιουσίας, υποθέσεις δικαστικών συμπαραστάσεων και επιτροπείας. Συστάσεις σωματείων, ιδρυμάτων, πολιτιστικών και...

Περισσότερα

Εμπορικό Δίκαιο

Μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις μας έχουν εμπιστευθεί σε υποθέσεις εκκαθάρισης, πτώχευσης, τροποποίησεις καταστατικών, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίουΟι συμβουλευτικές ικανότητες του δικηγορικού μας γραφείου μας καθιστούν α...

Περισσότερα