Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Οικογενειακό Δίκαιο

Τέλος πια στη διαδικασία των συναινετικών διαζυγίων, το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων ενώπιον της γραμματείας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου.Τώρα πλέον απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής ενώπιον των Κ.Ε.Π. ή ενώπιον άλλης δημόσιας Αρχής.

...

Περισσότερα

Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνονται υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, αγωγές περι πλάνης εκρόθεσμων δηλώσεων αποποιήσεων, αιτήσεις κληρονομητηρίων,  αγωγές  διανομής κληρονομιαίας περιουσίας, υποθέσεις δικαστικών συμπαραστάσεων και επιτροπείας. Συστάσεις σωματείων, ιδρυμάτων, πολιτιστικών και...

Περισσότερα

Εμπορικό Δίκαιο

Μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις μας έχουν εμπιστευθεί σε υποθέσεις εκκαθάρισης, πτώχευσης, τροποποίησεις καταστατικών, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίουΟι συμβουλευτικές ικανότητες του δικηγορικού μας γραφείου μας καθιστούν α...

Περισσότερα

Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις ποινικού δικαίου με μεγάλη εμπειρία στην υπεράσπιση όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το γραφείο μας  εξειδικεύεται στις υποθέσεις στρατιωτικού ποινικού δικαίου  και στρατ...

Περισσότερα

Διοικητικό/Φορολογικό Δίκαιο

Διοικητικές Προσφυγές κάθε είδους: Υπαλληλικό Δίκαιο, Παράλειψη Διοικητικής Προαγωγής, Ανακοπές κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και Ανακοπές κατά ατομικών φορολογικών ειδοποιήσεων και φορολογικών προστίμων, καθώς και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας με ποινικές προεκτάσεις....

Περισσότερα

Εργατικό/Ασφαλιστικό Δίκαιο

Υποθέσεις καταγγελίας ατομικών συμβάσεων εργασίας και όλου του φάσματος της εργατικής νομοθεσίας με εξειδίκευση στις άκυρες συμβάσεις καταγγελιών εργασίας έχοντας σωρεία χρόνια εμπειρίας στην εργατική πρακτική τέτοιων υποθέσεων.

<...

Περισσότερα

Τουριστικό/Ναυτιλιακό Δίκαιο

Πολλά είναι τα εγχώρια αλλά και αλλοδαπών συμφερόντων τουριστικά γραφεία που μας εμπιστεύονται για τις υποθέσεις τους ασχολούμενοι κατά κόρον με τη δημιουργία εμπορικών τουριστικών συμβάσεων.

Περισσότερα

Πτωχευτικό Δίκαιο

Αναλαμβάνονται με απόλυτη επιτυχία υποθέσεις εκκαθάρισεις εμπορικών εταιρειών, αιτήσεις υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού Κώδικα και σε όλη την πτωχευτική διαδικασία....

Περισσότερα

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας του δικαίου που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη. Πρόκειται για το σύνολο των κανόνων που προστατεύουν τις τεχνικές και αισθητικές δημιουργίες, δηλαδή την ευρεσιτεχνία, τα υποδείγματα χρησιμότητας Περισσότερα