Οικογενειακό Δίκαιο

Τέλος πια στη διαδικασία των συναινετικών διαζυγίων, το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων ενώπιον της γραμματείας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου.Τώρα πλέον απαιτείται...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνονται υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, αγωγές περι πλάνης εκρόθεσμων δηλώσεων αποποιήσεων, αιτήσεις κληρονομητηρίων,  αγωγές  διανομής κληρονομιαίας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εμπορικό Δίκαιο

Μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις μας έχουν εμπιστευθεί σε υποθέσεις εκκαθάρισης, πτώχευσης, τροποποίησεις καταστατικών, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίουΟι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις ποινικού δικαίου με μεγάλη εμπειρία στην υπεράσπιση όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό/Φορολογικό Δίκαιο

Διοικητικές Προσφυγές κάθε είδους: Υπαλληλικό Δίκαιο, Παράλειψη Διοικητικής Προαγωγής, Ανακοπές κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και Ανακοπές κατά ατομικών φορολογικών ειδοποιήσεων...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εργατικό/Ασφαλιστικό Δίκαιο

Υποθέσεις καταγγελίας ατομικών συμβάσεων εργασίας και όλου του φάσματος της εργατικής νομοθεσίας με εξειδίκευση στις άκυρες συμβάσεις καταγγελιών εργασίας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τουριστικό/Ναυτιλιακό Δίκαιο

Πολλά είναι τα εγχώρια αλλά και αλλοδαπών συμφερόντων τουριστικά γραφεία που μας εμπιστεύονται για τις υποθέσεις τους ασχολούμενοι κατά κόρον...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πτωχευτικό Δίκαιο

Αναλαμβάνονται με απόλυτη επιτυχία υποθέσεις εκκαθάρισεις εμπορικών εταιρειών, αιτήσεις υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού Κώδικα και σε όλη την...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας του δικαίου που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη. Πρόκειται για το σύνολο των κανόνων που προστατεύουν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ