Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Διοικητικό/Φορολογικό Δίκαιο

Διοικητικό/Φορολογικό Δίκαιο

Διοικητικές Προσφυγές κάθε είδους: Υπαλληλικό Δίκαιο, Παράλειψη Διοικητικής Προαγωγής, Ανακοπές κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και Ανακοπές κατά ατομικών φορολογικών ειδοποιήσεων και φορολογικών προστίμων, καθώς και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας με ποινικές προεκτάσεις.

Share Post

About Lawyer

admin