Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

Μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις μας έχουν εμπιστευθεί σε υποθέσεις εκκαθάρισης, πτώχευσης, τροποποίησεις καταστατικών, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίουΟι συμβουλευτικές ικανότητες του δικηγορικού μας γραφείου μας καθιστούν απόλυτα εξειδικευμένους σε θέματα φορολογικού – επιχειρησιακού – ασφαλιστικού δικαίου.

Πολλές υποθέσεις νέων μορφών εμπορικών συμβάσεων όπως franchising, leasing, factoring, δημιουργία εταιρειών ΙΚΕ αποτελούν καθημερινή ενασχόληση του γραφείου μας. Νέες συμβάσεις ψηφιακών δεδομένων, πωλήσεις εξ αποστάσεως, πολύ καλή γνώση του δικαίου της χρηματαγοράς και του διαδικτύου μας καθιστούν ανταγωνιστικούς και πολύ αποτελεσματικούς σε αυτές τις υποθέσεις, πλαισιούμενοι από μια ευρεία γκάμα συνεργατών στους τομείς αυτούς.

Share Post

About Lawyer

admin