Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Τουριστικό/Ναυτιλιακό Δίκαιο

Τουριστικό/Ναυτιλιακό Δίκαιο

Πολλά είναι τα εγχώρια αλλά και αλλοδαπών συμφερόντων τουριστικά γραφεία που μας εμπιστεύονται για τις υποθέσεις τους ασχολούμενοι κατά κόρον με τη δημιουργία εμπορικών τουριστικών συμβάσεων.

Είμαστε νομικοί εκπρόσωποι 2 μεγάλων ναυτιλικών εταιρειών μεταφοράς ξηρού φορτίου και φορτίου εμπορευματοκιβωτίων έχοντας ασχοληθεί στο παρελθόν με τη δημιουργία ναυλοσυμφώνων, ναυτικών-ασφαλιστικών συμβολαίων P/I charters, συμβολαίων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων και άλλων εμπορευμάτων.

Share Post

About Lawyer

admin