Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας του δικαίου που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη. Πρόκειται για το σύνολο των κανόνων που προστατεύουν τις τεχνικές και αισθητικές δημιουργίες, δηλαδή την ευρεσιτεχνία, τα υποδείγματα χρησιμότητας και τα βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, δηλαδή την επωνυμία, το σήμα, το διακριτικό τίτλο κλπ, και τον αθέμιτο και ελεύθερο ανταγωνισμό.

Η ευρεσιτεχνία είναι το αποκλειστικό δικαίωμα που δίνεται στον εφευρέτη, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αναφορικά με την παραγωγή και χρήση ενός προϊόντος ή μιας νέας μεθόδου ή ενδεχομένως και ενός συνδυασμού των δύο. Το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα χορηγείται για 20 χρόνια από την υποβολή της αίτησης και απαγορεύει σε άλλους να χρησιμοποιούν την κατοχυρωμένη εφεύρεση χωρίς την άδεια του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Σήμερα με την ιλιγγιώδη ανάπτυξη στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της γενετικής, ο τομέας των εφευρέσεων έχει γνωρίσει πρωτόγνωρη άνθιση αλλά έχει γίνει και πεδίο έντονων ηθικών διλημμάτων και προβληματισμών.

Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης στον τομέα αυτό είναι πως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δέχθηκε μόνο μέσα στο 2010 τον απίστευτο αριθμό των 232.000 αιτήσεων για απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ποσοστό αυξημένο κατά 10% σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2009.

Αναλαμβάνονται όλες οι υποθέσεις προστασίας σημάτων εγχώριων και αλλοδαπών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Διεθνής Κατοχυρωση Σημάτων) αλλά και υποθέσεις προστασίας δικαιωμάτων προιόντων και καλλιτεχνικών, αισθητικών, μουσικών  δημιουργιών πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Share Post

About Lawyer

admin