Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Οικογενειακό Δίκαιο

Οικογενειακό Δίκαιο

Τέλος πια στη διαδικασία των συναινετικών διαζυγίων, το γνήσιο της υπογραφής των συζύγων ενώπιον της γραμματείας του αρμοδίου Ειρηνοδικείου.Τώρα πλέον απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής ενώπιον των Κ.Ε.Π. ή ενώπιον άλλης δημόσιας Αρχής.

Share Post

About Lawyer

admin