Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Εργατικό/Ασφαλιστικό Δίκαιο

Εργατικό/Ασφαλιστικό Δίκαιο

Υποθέσεις καταγγελίας ατομικών συμβάσεων εργασίας και όλου του φάσματος της εργατικής νομοθεσίας με εξειδίκευση στις άκυρες συμβάσεις καταγγελιών εργασίας έχοντας σωρεία χρόνια εμπειρίας στην εργατική πρακτική τέτοιων υποθέσεων.

Νέες μορφές εργασίας/ part-time, μίσθωση εργασίας, «δανεισμός» υπαλλήλων.

Share Post

About Lawyer

admin