Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνονται υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, αγωγές περι πλάνης εκρόθεσμων δηλώσεων αποποιήσεων, αιτήσεις κληρονομητηρίων,  αγωγές  διανομής κληρονομιαίας περιουσίας, υποθέσεις δικαστικών συμπαραστάσεων και επιτροπείας. Συστάσεις σωματείων, ιδρυμάτων, πολιτιστικών και εξωραιστικών συλλόγων.

Share Post

About Lawyer

admin