Συπληρώστε τον όρο αναζήτησης:

Σύμφωνο Συμβίωσης

Σύμφωνο Συμβίωσης

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μπορεί να επισημοποιήθει η σχέση καποιου χωρίς να παντρευτεί. Αυτό μπορεί να γίνει με σύμφωνο συμβίωσης.

Το σύμφωνο συμβίωσης επιτρέπει σε 2 άτομα που ζουν μαζί ως ζευγάρι να δηλώσουν τη σχέση τους στην αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας διαμονής τους.

Οι διαφορές από χώρα σε χώρα της ΕΕ είναι τεράστιες, κυρίως όσον αφορά τα εξής:

  • αν μπορείτε να συνάψετε σύμφωνο συμβίωσης ή άλλη μορφή καταχωρισμένης συμβίωσης σε μια συγκεκριμένη χώρα.
  • τι δικαιώματα σας παρέχει το σύμφωνο συμβίωσης ή άλλη μορφή καταχωρισμένης συμβίωσης.
  • αν μια συγκεκριμένη χώρα αναγνωρίζει ένα σύμφωνο συμβίωσης ή άλλη μορφή καταχωρισμένης συμβίωσης που έχει συναφθεί στο εξωτερικό.

Ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Μήπως εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ – π.χ. σε περίπτωση μετακόμισης μετά την καταχώριση, ή καταχώρισης στο εξωτερικό;

Τα περιουσιακά δικαιώματα και το δικαίωμα διατροφής, τα οποία ισχύουν για άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Συνεπώς, τα δικαιώματα που έχετε σε μια χώρα βάσει του συμφώνου συμβίωσης μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά σε μια άλλη!

Ενημερωθείτε για το ποιας χώρας η νομοθεσία εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας – γιατί αυτό έχει σημαντικές συνέπειες στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως καταχωρισμένων (δηλωμένων) συντρόφων.